Årsmøte 2018

07.02.2018 09:36

Årsmøte mandag 19. februar-2018 kl. 17:30 på Frøystad.

Agenda
• Konstituering
o Åpning
o Navneopprop
o Godkjenning av innkalling
o Godkjenning av dagsorden/saksliste
o Valg av møteledelse
o Valg av referenter
o Valg av protokollunderskrivere
• Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
• Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
o Saker fremmet av styret
o Innkomne saker
• Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
• Valg

Velkommen alle, kaffe og noe å bite vil bli servert.

Styret