Foreldremøte 12. februar 2018 17:30

07.02.2018 09:34

Møtet vil være på Frøystad, mens det er øvelse.
Vi er så heldig å få så mange nye medlemmer, og ønsker å bli kjent med foreldrene til de nye musikantene. Samtidig får vi presentert ønsker til mål for korpset det neste året. Håper vi ser så mange som mulig, da det er viktig for korpset.

Bodil A OppenDet vil være på Frøystad, mens det er øvelse.
Vi er så heldig å få så mange nye medlemmer, og ønsker å bli kjent med foreldrene til de nye musikantene. Samtidig får vi presentert ønsker til mål for korpset det neste året. Håper vi ser så mange som mulig, da det er viktig for korpset.
På vegne av styret,
Bodil A Oppen